13/11/2020 Sedzia Anderson – Powrot Do Szambali

Rebellion opublikowało polskie tłumaczenie czterech opowiadań Sędziego Andersona, Lock-in, Half-Life, WMD i City of the Dead. Z jakiegoś powodu zatytułowany „Powrót do Szambali” jest produkowany w tej samej wysokiej jakości, co wcześniejsza polska produkcja „Szatana” i innych opowiadań - twarda okładka, duża i błyszcząca.

Te historie nie były wcześniej kupowane razem w tej kolejności.

Patrząc na mój egzemplarz, było pewne zdziwienie, jak wiele jest z „Horror Comic”.

Istnieje alternatywna ochrona.

Recenzje i sprzedawcy dostępne w internecie

 

A Polish translation of four Judge Anderson stories, Lock-in, Half-Life, WMD, and City of the Dead, have been published by Rebellion. Entitled for some reason ‘Return to Shambala’ it is produced with the same high quality as the earlier Polish production of ‘Satan’ and other stories– hard cover, big and shiny.

These stories have not previously been bought together in this sequence.

Looking at my copy there was some surprise at how ‘Horror Comic’ much of it is.

There is an alternative cover. I don;t know the name of the artist.

All copyright acknowledged

Reviews and sellers available on the internet.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

What does BBC stand for?